Archiwizacja dokumentów

Oferujemy usługi w zakresie:

  1. archiwizacji akt tradycyjnej i cyfrowej dokumentacji na nośnikach magnetooptycznych,
  2.  przechowywanie akt w swoich archiwach. Aktualnie w archiwum przechowywane są akta 363 podmiotów gospodarczych zlikwidowanych bądź upadłych, akta podmiotów istniejących, ponad 265 000 akt osobowych i związana z nimi dokumentacja płacowa (między innymi duże podmioty np. Huta Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakład Walcowni S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Scala Polska w Warszawie, PRO-AGRO S.A w Kunowie, Dom Inwestycyjny Banku Współpracy Europejskiej w Warszawie, Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. w Lublinie, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie),
  3. organizacji i wyposażania archiwów zakładowych,
  4. świadczenia kwerend archiwalnych,
  5. opracowywania i wdrażania systemów komputerowych,
  6. niszczenia dokumentów w wysokowydajnych, specjalistycznych urządzeniach niszczących,
  7. obsługi archiwum istniejących podmiotów gospodarczych na zasadzie outsourcigu, czyli powierzenia zasobów przechowywanych archiwum zewnetrznemu – usługa coraz bardziej popularna korzystają już z niej Firmy z sektora bankowości, ubezpieczeń, urzędów skarbowych, duże Firmy budowlane. Szczegóły w zakładce „outsourcing”,
  8. przechowywania i obsługi e-dokumentów – usługa innowacyjna na skalę kraju. Szczegóły w zakładce „e-faktury”.