Z historii EMIKS

Firma EMIKS od początków jej istnienia jest Firmą rodzinną.

 1. wrzesień 1998 – EMIKS rozpoczyna swoją działalność
 2. 26.08.2003 – uzyskanie zezwolenia i koncesji na przechowalnictwo akt osobowych i dokumentacji płacowej pracodawców
 3. 01.09.2003 oddanie do użytkowania nowej własnej siedziby przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie
 4. 18.10.2003 – system „Archiwum – CSA” zdobył GRAND PRIX Międzynarodowych Targów INTERBANK
 5. 2003 – przekazanie do eksploatacji systemu „Archiwum – CSA” dla PKO BP S.A.
 6. 01.07.2004 – przekazanie do użytkowania systemu „Archiwum – CSA” dla archiwów Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie całego kraju
 7. 01.08.2004 – EMIKS powiększył swoje zaplecze magazynowe o obiekt w Świdniku
 8. 01.04.2005 – ilość przedsiębiorstw przechowywanych w archiwum EMIKS przekroczyła liczbę 200
 9. 11.2005 – wprowadzenie do oferty webowej wersji systemu „Archiwum – ISA” wraz z dodatkowymi modułami
 10. 2005 – rozszerzyliśmy zakres usług Archiwum o outsourcing
 11. 2008 – wdrożenie systemu „Archiwum CSA” w wielu Ministerstwach i Najwyższej Izbie Kontroli
 12. 2008 – wielkość zasobu archiwum przekroczyła 300 podmiotów gospodarczych
 13. 2008 – zakończyliśmy inwestycję własną – budowa hali magazynowej w Świdniku z infrastrukturą technicznę do obsługi e-dokumentów
 14. 2008 – wprowadziliśmy na rynek nową innowacyjną w skali kraju usługę przechowywania i obsługi e-dokumentów
 15. 2009 – wielkość zasobu archiwum przekroczyła 360 firm oraz przejęliśmy do obsługi dużą ilość firm obsługiwanych na zasadzie outsourcingu – Firmy z sektora ubezpieczeniowego, urzędów skarbowych, dużych Firm budowlanych