KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną zawieszamy do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w siedzibie Archiwum. Wnioski o wydanie dokumentów należy kierować do Archiwum za pośrednictwem poczty.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że EMIKS jest Administratorem danych osobowych podmiotów zlikwidowanych i upadłych, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.emiks.pl.

Jednocześnie informujemy, iż od 25 maja 2018 r. możliwość uzyskania dokumentów do celów emerytalno-rentowych lub innych związanych ze stosunkiem pracy jest możliwa tylko i wyłącznie:

  • poprzez złożenie zamówienia na dokumenty osobiście w Archiwum EMIKS, ul. Mełgiewska 152 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-13
  • przesłanie zamówienia listem – wzór podania do pobrania: Podanie (PDF) lub Podanie (XLS); wypełnione podanie należy przesłać na adres EMIKS Archiwum, ul. Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

Nie będzie możliwe realizowanie zamówień złożonych w postaci mailowej i/lub telefonicznej/faksowej.

O wysokości opłaty za wydanie dokumentów zostaną Państwo poinformowani przez EMIKS drogą listowną lub telefonicznie.