Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji

Program został nagrodzony główną nagrodą GRAND PRIX Międzynarodowych Targów INTERBANK w Warszawie oraz uzyskał nominację do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów INFOSYSTEM w Poznaniu.
System jest specjalistycznym programem wspomagającym pracę archiwum. Jest on zgodny z obowiązującym prawodawstwem. Posiada wiele modułów od wprowadzania danych o zasobach poprzez wyszukiwanie dokumentów wg kilkunastu kryteriów oraz wydruku dokumentacji pracy archiwum tj. spisy, raporty etc. Dodatkowym modułem jest przetwarzanie zgromadzonych zasobów do postaci cyfrowej. Daje to możliwość obejrzenia wyszukanego dokumentu na monitorze komputera z opcją jego wydruku bez możliwości dokonania poprawek, co jest zgodne z ustawą o rachunkowości.
Wymagania sprzętowe systemu są niewielkie. Program jest także przystosowany do pracy w sieci rozległej, z wykorzystaniem interfejsu www oraz praktycznie dowolnej bazy danych.
Oferujemy internetową wersję systemu z dostępem do poszczególnych modułów za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.

Program wykorzystują między innymi następujące organizacje:

 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Archiwum Sił Powietrznych
 • Skanska S.A.
 • Żagiel S.A.
 • Narodowy Bank Polski
 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
 • Urząd Miejski w Gdyni
 • Urząd Miejski w Mysłowicach
 • Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
 • Sąd Rejonowy w Poznaniu
 • PSE OPERATOR w Warszawie
 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej
 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu O/Sosnowiec
 • SANPLAST S.A.
 • Starostwo Powiatowe w Węgrowie
 • Instytut Przemysłu Samochodowego w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
 • HOOP S.A.
 • PGNiG w Sanoku
 • ESA Sp. z o.o. w Częstochowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
 • Energa S.A. w Gdańsku
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Warszawie
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
 • Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o.
 • Archiwum Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
 • Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Ciech S.A. w Warszawie
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
 • Signum Sp. z o.o. w Andrychowie
 • Vattenfall Heat Poland S.A.
 • Archivio Sp. z o.o. w Warszawie
 • Signum Sp. z o.o. w Andrychowie
 • PRK 7 w Warszawie
 • Elektrownie Wodne w Koronowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Zakłady Tytoniowe S.A. w Lublinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Lublinie
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
 • CSA w Kutnie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi
 • Inwar Integracje Sp. z o.o. w Łodzi
 • Lubelska Składnica Akt w Lublinie
 • Fides International Sp. z o.o. w Warszawie
 • i wielu innych jednostkach gospodarczych.

Oferta specjalna

Program komputerowy „RP7 i Świadectwo Pracy”
Cena: 1 000 zł netto (1 stanowisko)

Wspomaga pracę archiwum i dział kadr w zakresie wystawiania dokumentów z przebiegu zatrudnienia (zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu z załącznikami, świadectwa pracy, świadectwa wykonywania prac w warunkach szczególnych). Poszczególne moduły realizujące odpowiednie funkcje zmniejszają w sposób zdecydowany pracochłonność.

Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych

EMIKS świadczy także usługi w zakresie tworzenia oraz utrzymywania profesjonalnych stron i witryn internetowych. Świadczone przez nas usługi pozwalają na szybkie stworzenie reklamy firmy w internecie oraz na szybkie informowanie o nowościach, ważnych wydarzeniach i o tym wszystkim o czym chcecie Państwo poinformować osoby zainteresowane.
Przygotowane przez nas witryny możemy utrzymywać na własnych serwerach po bardzo atrakcyjnych cenach, zapewniając ich bezpieczeństwo oraz szybki i ciągły dostęp do zawartości stron.

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez EMIKS usługami prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje:
mgr Mariusz Sałasiński tel. (81) 749-65-62, 603-139-254