Elektroniczny System Obiegu Dokumentów „eSOD” jest narzędziem pozwalającym danej firmie na sprawne i łatwe zarządzanie sprawami w firmie. System nasz ma na celu ułatwienie zarządzania dokumentami w firmie poprzez zintegrowane rozwiązanie obejmujące zarówno dokumentację w formie papierowej jak i w postaci elektronicznej. Ze względu na modułową budowę system można łatwo dopasować do potrzeb danej organizacji. Można go również bezproblemowo rozbudowywać w miarę wzrastania potrzeb. Intencją systemu jest objęcie całości zagadnień związanych z zarządzaniem dokumentacji w firmie: od przyjęcia pisma poprzez jego rejestrację, dekretację, stworzenie sprawy wraz ze zdefiniowaniem jej obiegu, udzielenie odpowiedzi oraz przekazanie do archiwum (fizycznego i programowego) włącznie z połączeniem sprawy w postaci elektronicznej z odpowiednimi dokumentami tej sprawy w postaci papierowej.
System nasz jest unikalnym rozwiązaniem na rynku. Po pierwsze jest to produkt w całości polski, pisany przez polską firmę mającą bardzo duże doświadczenia praktyczne w zarządzaniu dokumentami i w związku z tym jest on dostosowany do polskich realiów i przepisów (a nie tylko zaadoptowany z rozwiązań zagranicznych, gdzie specyfika funkcjonowania firm i organizacji jest nieco odmienna). Po drugie oferuje on unikalną możliwość zarządzania dokumentami także papierowymi zgromadzonymi w archiwum (większość systemów obiegu dokumentów kończy swój obszar zainteresowania na zakończeniu sprawy, zaś przekazanie do archiwum oznacza tylko i wyłącznie zmianę statusu sprawy; nie obejmują one zagadnień związanych z fizycznym przechowywaniem dokumentów papierowych tworzących część danej sprawy oraz przepisów polskiego prawa dotyczącego sposobu i okresu przechowywania dokumentów np. księgowych, płacowych czy osobowych). Nigdy nie będzie bowiem tak (jak starają się sugerować niektóre firmy informatyczne nie mające doświadczenia w sposobie obiegu dokumentów w firmie), że da się wszystkie dokumenty zamienić na postać elektroniczną. W związku z tym idea „Biuro bez papierów” w naszym przypadku oznacza ograniczenie do niezbędnego minimum ilości powstających dokumentów papierowych, ale z należytą uwagą dla istniejących i powstających dokumentów papierowych. Co więcej – jednym z elementów systemu jest Moduł przekazania do Archiwum, który można zintegrować praktycznie z dowolnym istniejącym już w firmie systemem obiegu dokumentów bieżących. Po trzecie z kolei ze względu na fakt, iż jest to produkt pisany przez firmę rodzimą istnieje możliwość łatwego dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb co jest utrudnione przy rozwiązaniach zagranicznych wdrażanych przez firmy, które nie posiadają praw do modyfikacji kodów źródłowych. Ostatnim elementem wyróżniającym naszą ofertę jest bardzo atrakcyjny model sprzedażowy, który powoduje, że nasze rozwiązanie jest bardzo konkurencyjne pod względem kosztów.
System nasz jest systemem w pełni sieciowym, umożliwiającym jednoczesną pracę (w tym również rejestrowanie pism) wielu użytkowników. Nie wymaga instalacji na stacji roboczej, gdyż dostęp do niego odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, co powoduje, że potencjalny dostęp do programu może odbywać się praktycznie z dowolnego miejsca.

Przy budowie naszego rozwiązania postawiliśmy bardzo mocno zarówno na stronę funkcjonalną (aby zapewnić możliwość realizacji zadań stojących przed organizacją), jak również na łatwość i wygodę użytkowania programu. Uważamy, że nawet najdoskonalszy system powinien być pisany z myślą o użytkowniku, gdyż to właśnie łatwość i elastyczność programu dla użytkownika jest elementem decydującym o wartości systemu.

Istnieje także możliwość rozbudowy systemu o moduł wykorzystujący kody kreskowe i czytniki kodów kreskowych.

System jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Program wykorzystują między innymi:

– Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie
– Delegatury KBW w całym kraju
– Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
– Kuratorium Oświaty w Poznaniu
– ZGN Dzielnicy Włochy Warszawa
– Ministerstwo Gospodarki
– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu wraz z Delegaturami
– Elektrownie Wodne S.A. w Koronowie
– Herbapol S.A. w Lublinie
– Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty Wola w Warszawie
– Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
– Komenda Główna OHP w Warszawie
i inni

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez EMIKS usługami prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje:
mgr Mariusz Sałasiński tel. (081) 749-65-62, 0603-139-254