W dniu 18 kwietnia 2011 roku podpisaliśmy w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Umowę na dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zarządzania nośnikami informacji”

CEL PROJEKTU

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności EMIKS poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych usług. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup niezbędnych środków trwałych specjalistycznych ognioodpornych szaf do przechowywania nośników informacji oraz urządzenia do usuwania danych z nośników metodą logiczną lub fizyczną z możliwością fizycznego zniszczenia nośników. Rezultatem realizacji projektu będzie utworzenie nowych stanowisk pracy oraz wprowadzenie innowacyjnych usług przechowywania nośników informacji i usuwania informacji zapisanych na nośnikach.

Celem jakościowym będzie podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności Firmy, która zawsze dążyła do oferowania swoim Klientom nowoczesnych usług.

OPIS PROJEKTU

Realizowany projekt da możliwość wejścia EMIKS na nowe niszowe obszary przechowywania i zarządzania nośnikami informacji.

Projekt obejmuje:

  1. zakup specjalistycznych szaf ognioodpornych do przechowywania nośników informacji
  2. zakup urządzenia do usuwania informacji z nośników metodą fizyczną (demagnetyzacji), logiczną (nadpisywanie) oraz do mechanicznego zniszczenia nośnika

Decyzja o tej inwestycji poprzedzona została analizą rynku i zgłaszanych potrzeb przez naszych Klientów.

 INNOWACYJNOŚĆ

Nowe przedsięwzięcie inwestycyjne firmy EMIKS związane jest z unowocześnieniem oferty produktowej i technologicznej. Inwestycja pozwala EMIKS wejść na nową niszę w obszarze przechowywania informacji, zwiększyć sprzedaż oraz umocnić swoja pozycje na rynku. Będzie to dla firmy nie tylko innowacja produktowa  ale również procesowa i organizacyjna, gdyż nie była dotychczas w ofercie firmy EMIKS obecna. W dobie społeczeństwa informacyjnego kwestia stworzenia odpowiednich warunków zabezpieczenia informacji jest zadaniem priorytetowym dla każdej organizacji. Dlatego też stworzenie warunków bezpiecznego przechowywania informacji było zgłaszane przez Klientów EMIKS.

Dzięki projektowi osiągniemy dużą skuteczność w zakresie zniszczenia informacji na nośnikach po okresie ich wykorzystywania. Liczymy, że dzięki realizacji projektu będzie mogli jeszcze skutecznej  walczyć o dobrą pozycję na rynku Firm świadczących usługi archiwalne.