Miło nam poinformować, iż w dniu 08 listopada 2010 roku podpisaliśmy w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Umowę na przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjności produktowej – cyfryzacji zasobów archiwalnych Klientów”

CEL PROJEKTU

Celem strategicznym projektu jest wzrost konkurencyjności EMIKS poprzez wprowadzanie nowych innowacyjnych usług. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na które składają się skanery stacjonarne i mobilne w tym skaner do formatu A0, oprogramowanie w tym oprogramowanie z funkcją OCR i ICR oraz niezbędny sprzęt komputerowy – serwery i komputery. Warunki pracy serwerów osiągnięte będą dzięki wykonaniu klimatyzacji serwerowni.

Celem jakościowym będzie podniesieni poziomu innowacyjności i konkurencyjności Firmy, która zawsze dążyła do ciągłego rozszerzania oferty nowoczesnych usług. Wydajność urządzeń skanujących to ok. 360 stron na minutę. Dodatkowo będziemy mieli możliwość skanowania i wydruku wielkoformatowego oraz świadczenia usług skanowania w siedzibie Klienta.

OPIS PROJEKTU

Realizowany projekt da możliwość wejścia EMIKS na nowe obszary w zakresie przetwarzania informacji.

Projekt obejmuje:

 1. zakup skanerów przemysłowych stacjonarnych do formatu A3
 2. zakup skanera do formatu A0
 3. zakup skanera przemysłowego mobilnego do formatu A3
 4. zakup oprogramowania komputerowego do cyfryzacji, obróbki obrazów przy użyciu funkcji OCR i ICR (odczytu pisma maszynowego i ręcznego) i indeksowania
 5. zakup serwerów i UPS
 6. zakup zestawów komputerowych
 7. zakup laptopa z dyskiem zewnętrznym dużej pojemności
 8. zakup i montaż klimatyzacji dla serwerów
 9. zakup niezbędnego wyposażenia biurowego

Decyzja o tej inwestycji poprzedzona została analizą rynku i zgłaszanych potrzeb przez naszych Klientów.

INNOWACYJNOŚĆ

Nowe przedsięwzięcie inwestycyjne firmy EMIKS związane jest z unowocześnieniem oferty produktowej i technologicznej. Inwestycja pozwala EMIKS wejść na nową niszę w obszarze przechowywania informacji, zwiększyć sprzedaż oraz umocnić swoja pozycje na rynku. Będzie to dla firmy nie tylko innowacja produktowa  ale również procesowa i organizacyjna, gdyż możliwość zapisu i odtworzenia on-line danych przedsiębiorstwa klienta nie była dotychczas w ofercie firmy EMIKS obecna.

Drugim elementem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej usługi „data storage on-line”. Usługa ta polega na przechowywaniu informacji elektronicznej klienta na serwerach EMIKS oraz udostępnianiu informacji na żądanie klienta on-line. Pozwala to klientowi na zabezpieczenie wytwarzanych informacji, ich przechowanie w naszym archiwum elektronicznym oraz dostęp do nich on-line w przypadku np. pobytu poza firmą lub w przypadku problemów z infrastrukturą techniczną klienta.

Innowacja ta jest stosowana w świecie od niedawna i jest obecnie technologią, która dopiero wkracza szeroko do różnych organizacji. Dzięki stworzeniu takich możliwości w firmie EMIKS można będzie wykorzystać zwiększający się popyt i budować przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami, które chciałyby na ten rynek wejść.

Innowacyjność krajowa:

 1. Usługa skanowania/cyfryzacji zasobów dokumentowych Klienta
 2. Usługa przetwarzania zcyfryzowanej informacji po skanowaniu dokumentów

Uzasadnienie:
Usługi tego typu jako środek do zwiększenia wydajności pojawiły się w skali światowej około 5-7 lat temu. Do Polski trafiły stosunkowo późno – przeważnie firmy z kapitałem zachodnim zaproponowały cyfryzację zasobów na skale przemysłową. Planowany projekt posiada cechy innowacyjności produktowej i usługowej. Pozwala na wykorzystanie nowej, krótko stosowanej technologii zarówno w małych jak i dużych organizacjach. Powiązanie nowoczesnej oferty z aktualną ofertą przechowywania dokumentów papierowych daje Klientowi poczucie kompleksowości usługi.
Potwierdzeniem innowacyjności światowej jest opinia wydana przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.