Informacje ogólne

Działalność Archiwum oparta jest na obowiązującym w Polsce prawodawstwie dotyczącym działalności archiwów i ochronie danych osobowych. Zgodnie ze znowelizowanym prawem archiwalnym archiwum uzyskało koncesję-zezwolenie na prowadzenie działalności jako archiwum – zezwolenie nr DG.IX.0828/2/2004. EMIKS posiada również certyfikat jakości usług wydany przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Archiwistów. Wszyscy zatrudnieni w archiwum legitymują się uprawnieniami archiwalnymi I i II stopnia.
Siedzibą firmy jest Lublin.
Składnica Akt mieści się w Lublinie i Świdniku. Obiekty Składnicy są własnością EMIKS.
EMIKS swoją działalnością obejmuje teren całej Polski. Posiada liczne referencje .

Adres: 20-234 Lublin ul. Mełgiewska 152
tel. (81) 749-65-60
tel./fax (81) 749-65-61
Telefon komórkowy: 604 075 740 (pod tym numerem nie jest prowadzona obsługa byłych pracowników)
Strona internetowa: www.emiks.pl
e-mail: emiks@emiks.pl

Uwaga: Prosimy o niedokonywanie wpłat bez uzgodnienia z archiwum