Uaktualnienie bazy zasobów na 28.05.2020

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 28.05.2020r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.