Uaktualnienie bazy zasobów na 18.09.2019

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 18.09.2019r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.