Uaktualnienie bazy zasobów na 19.04.2019

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 19.04.2019r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.