Uaktualnienie bazy zasobów na 11.05.2021

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 11.05.2021r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.