Uaktualnienie bazy zasobów na 08.08.2022

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 08.08.2022r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.