Uaktualnienie bazy zasobów na 13.09.2023

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 13.09.2023r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Komentarze zostały zablokowane.