Emiks

Alternative flash content

Requirements

Wynik - Przetarg na wdrożenie Technologii 2017

Rozmiar

Nr. Ref. 4/2017
Data ogłoszenia: 27.04.2017

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

Informujemy, że w dniu 27.04.2017r. w siedzibie EMIKS w Lublinie Komisja Przetargowa dokonała rozpatrzenia złożonych ofert na realizację zadania „Technologia usprawniająca pracę Archiwum do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr Ref. 4/2017) zgodnie z zaproszeniem do składania ofert skierowanych do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia o przetargu opublikowanym na stronie internetowej www.emiks.pl.

 

Złożono 3 oferty spełniające kryteria przetargu. Żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. W toku analizy ofert Komisja uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. z Lublina, która zostanie zaproszona do podpisania umowy na wykonanie robót.

 

Dziękujemy pozostałym oferentom za złożenie ofert i zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie będą ogłaszane kolejne przetargi związane z realizacją inwestycji.

 

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP