Emiks

Alternative flash content

Requirements

Wynik - Przetarg na roboty budowlane 2016

Rozmiar

Nr. Ref. 1/2016
Data ogłoszenia: 09.01.2017

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

 

Informujemy, że w dniu 09.01.2017r. w siedzibie EMIKS w Lublinie Komisja Przetargowa dokonała rozpatrzenia złożonych ofert na rozbudowę hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8 (Nr Ref. 1/2016) zgodnie z zaproszeniem do składania ofert skierowanych do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia o przetargu opublikowanym na stronie internetowej www.emiks.pl.

 

Złożono 5 ofert spełniających kryteria przetargu. Żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. W toku analizy ofert Komisja uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PROFEST Lublin Spółka z o.o.  SKA Lublin, która zostanie zaproszona do podpisania umowy na wykonanie robót.

 

Dziękujemy pozostałym oferentom za złożenie ofert i zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie będą ogłaszane kolejne przetargi związane z realizacją inwestycji.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP