Emiks

Alternative flash content

Requirements

Przetarg na roboty budowlane 2016

Rozmiar

Nr. Ref. 1/2016
Data ogłoszenia: 22.12.2016


Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

W związku z realizacją przez

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie

wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

 „Rozbudowa hali magazynowej dokumentów” zlokalizowanej w Świdniku k. Lublina ul. Fabryczna 6-8

 

Ogólny zakres przetargu:

1.         Roboty ziemne i fundamentowe

2.         Budowa hali stalowej

PODSTAWOWE PARAMETRY HALI

TYP HALI           ASTRIGMA + dobudówka jednospadowa

SZEROKOŚĆ (B) 12 m + 5 m

DŁUGOŚC (L)     29 m + 12 m

WYSOKOŚĆ W OKAPIE (H)           9 m i 3,5 m

WYSOKOŚĆ WEWN (H netto)        8,5 m i 3,0 m

WYSOKOŚĆ KALENICY (H max)     ~10,3 m

ROZSTAW RAM NOŚNYCH            4,0 m

SPADEK DACHU (x0)        100

OBCIĄŻENIA wg POLSKICH NORM             STREFA I wiatrowa III śniegowa

 

KONSTRUKCJA HALI

• Konstrukcję główną stanowią stalowe ramy tworzące szkielet hali.

• Dźwigar dachowy dwuspadowy pełnościenny z profili zimnogiętych typu SIGMA „Σ” połączony jest sztywno w narożu ze słupem z analogicznego profilu. Odpowiednią grubości ścianek profili głównych dobrano zgodnie z panującymi wytężeniami w przekrojach.

• Ramy połączone są ze sobą przez galwanizowane profile „Z” 120 mm

Konstrukcja dobudówki jednospadowa z profili zimnogiętych typu SIGMA „Σ”

 

3.         Wykonanie posadzki przemysłowej w hali

4.         Roboty elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne

5.         Roboty instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych

 

Szczegółowy zakres robót do wykonania, projekt umowy (wraz z istotnymi warunkami realizacji zadania) oraz wzór oferty zostanie przesłany w postaci linków do pobrania po zgłoszeniu zainteresowanego Oferenta chęci udziału w postepowaniu poprzez przesłanie maila z danymi Oferenta na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub osobiście w siedzibie EMIKS.

W procedurze ofertowej mogą występować tylko Oferenci, którzy nie są podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

 

Oferty należy opracować na podstawie udostępnionej dokumentacji przetargowej i złożyć w siedzibie EMIKS lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .

Termin składania ofert upływa 08.01.2017r. godz. 10.00

Kryterium oceny ofert : najniższa cena za wykonanie całości zakresu robót.

Otwarcie ofert  i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi bez udziału oferentów w dniu 09.01.2017r.

O rozstrzygnięciu przetargu Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie lub mailowo. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP