Emiks

Alternative flash content

Requirements

Z historii EMIKS

Rozmiar
Firma EMIKS od początków jej istnienia jest Firmą rodzinną.

 1. wrzesień 1998 - EMIKS rozpoczyna swoją działalność
 2. 26.08.2003 - uzyskanie zezwolenia i koncesji na przechowalnictwo akt osobowych i dokumentacji płacowej pracodawców
 3. 01.09.2003 oddanie do użytkowania nowej własnej siedziby przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie
 4. 18.10.2003 - system "Archiwum - CSA" zdobył GRAND PRIX Międzynarodowych Targów INTERBANK
 5. 2003 - przekazanie do eksploatacji systemu "Archiwum - CSA" dla PKO BP S.A.
 6. 01.07.2004 - przekazanie do użytkowania systemu "Archiwum - CSA" dla archiwów Telekomunikacji Polskiej S.A. na terenie całego kraju
 7. 01.08.2004 - EMIKS powiększył swoje zaplecze magazynowe o obiekt w Świdniku
 8. 01.04.2005 - ilość przedsiębiorstw przechowywanych w archiwum EMIKS przekroczyła liczbę 200
 9. 11.2005 - wprowadzenie do oferty webowej wersji systemu "Archiwum - ISA" wraz z dodatkowymi modułami
 10. 2005 - rozszrzyliśmy zakres usłu Archiwum o outsourcing
 11. 2008 - wdrożenie systemu "Archiwum CSA" w wielu Ministerstwach i Najwyższej Izbie Kontroli
 12. 2008 - wielkość zasobu archiwum przekroczyła 300 podmiotów gospodarczych
 13. 2008 - zakończyliśmy inwestycję własną - budowa hali magazynowej w Świdniku z infrastrukturą technicznę do obsługi e-dokumentów
 14. 2008 - wprowadziliśmy na rynek nową innowacyjną w skali kraju usługę przechowywania i obsługi e-dokumentów
 15. 2009 - wielkość zasobu archiwum przekroczyła 360 firm oraz przejęliśmy do obsługi dużą ilość firm obsługiwanych na zasadzie outsourcingu - Firmy z sektora ubezpieczeniowego, urzędów skarbowych, dużych Firm budowlanych