Emiks

Alternative flash content

Requirements

Dotacje 2011 PARP

Rozmiar

W dniu 20 lipca 2011 roku podpisaliśmy z Polską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie umowę na wsparcie finansowe projektu dotyczącego opracowania koncepcji nowej technologii świadczenia archiwizacyjnych usług outsourcingowych w ramach programu "BON  NA  INNOWACJE".

CEL PROJEKTU
Wdrożenie rekomendowanych działań przez placówkę naukowo-badawczą poprawi efektywność działań EMIKS, nastąpi dalszy wzrost poziomu innowacyjności oraz umożliwi wdrożenie nowatorskiej technologii zapewniającej zwiększenie bezpieczeństwa dla archiwaliów uraz usprawni zarządzanie przedsiębiorstwem. Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy organizacji procesów logistycznych jest szczególnie istotne w dobie dokonujących się zmian w gospodarce i szukania możliwości racjonalizacji kosztów a jednocześnie poprawienie efektywności i bezpieczeństwa prowadzonej działalności. Dzięki wsparciu finansowemu w ramach programu "Bon na innowację" jest możliwość nawiązania współpracy przez małe i średnie podmioty gospodarcze z wyspecjalizowanymi jednostkami naukowo-badawczymi i zakup finansowanej z tego programu usługi konsultingowej w obszarze magazynowania i nowoczesnych metod zarządzania procesami logistycznymi.