Emiks

Alternative flash content

Requirements

Zakres usług

Rozmiar
  1. Archiwizacji akt tradycyjnej i cyfrowej na nośnikach magnetooptycznych
  2. Przechowywania akt w swoich archiwach. Aktualnie w archiwum przechowywane są akta 363 podmiotów gospodarczych zlikwidowanych bądź upadłych, akta podmiotów istniejących, ponad 265 000 akt osobowych i związana z nimi dokumentacja płacowa (między innymi duże podmioty np. Huta Ostrowiec S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Zakład Walcowni S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Scala Polska w Warszawie, PRO-AGRO S.A w Kunowie, Dom Inwestycyjny Banku Współpracy Europejskiej w Warszawie, Lubelskie Towarzystwo Leasingowe S.A. w Lublinie, Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Lublinie)
  3. Organizacji i wyposażania archiwów zakładowych
  4. Świadczenia kwerend archiwalnych
  5. Opracowywania i wdrażania systemów komputerowych
  6. Niszczenia dokumentów w wysokowydajnych, specjalistycznych urządzeniach niszczących
  7. Obsługa archiwum istniejących podmiotów gospodarczych na zasadzie outsourcigu czyli powierzenia zasobów przechowywanych archiwum zewnetrznemu - usluga coraz bardziej popularna korzystają już z niej Firmy z sektora bankowości, ubezpieczeń, urzędów skarbowych, duże Firmy budowlane. Szczegóły w zakładce "outsourcing"
  8. Przechowywanie i obsługa e-dokumentów - usługa innowacyjna na skalę kraju. Szczegóły w zakładce "e-faktury"