Emiks

Alternative flash content

Requirements

Emiks - najnowsze informacje

Komunikat w sprawie Rozporządzenia RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że EMIKS jest Administratorem danych osobowych podmiotów zlikwidowanych i upadłych, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Informacja o zasobach.

Jednocześnie informujemy, iż od 25 maja 2018 r. możliwość uzyskania dokumentów do celów emerytalno-rentowych lub innych związanych ze stosunkiem pracy jest możliwa tylko i wyłącznie:

  • poprzez złożenie zamówienia na dokumenty osobiście w Archiwum EMIKS, ul.Mełgiewska 152 w dniach od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-13
  • przesłanie zamówienia listem – wzór podania znajduje się na stronie internetowej www.emiks.pl i tutaj lub tutaj; wypełnione podanie należy przesłać na adres EMIKS Archiwum, ul.Mełgiewska 152, 20-234 Lublin

Nie będzie możliwe realizowanie zamówień złożonych w postaci mailowej i/lub telefonicznej/faksowej.

O wysokości opłaty za wydanie dokumentów zostaną Państwo poinformowani przez EMIKS drogą listowną lub telefonicznie.

Uaktualnienie bazy zasobów na 28.03.2018

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 28.03.2018r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Uaktualnienie bazy zasobów na 31.12.2017

Informujemy, iż w zakładce Informacja o zasobach znajduje się zaktualizowany na dzień 31.12.2017r. wykaz podmiotów zlikwidowanych i upadłych znajdujących się w obsłudze naszego Archiwum.

Zakończenie realizacji Projektu UE

EMIKS Archiwum z przyjemnością informuje, iż zakończyliśmy realizację Projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis Projektu znajdą Państwo w zakładce Dotacja RPO WL 2017.

Czytaj więcej: Zakończenie realizacji Projektu UE

Nowe oferty pracy

W związku z dynamicznym rozwojem EMIKS oraz realizowanymi nowymi i ciekawymi projektami poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku informatyk programista. Szczegóły znajdują się w sekcji Przetargi (dla osób z doświadczeniem) oraz Kariera.